Med foråret får vi brug for et landinspektørfirma

Nu er foråret kommet of frosten for længst gået af jorden. Det er tid til at komme videre med forårets store projekt. Der sker ikke så meget her i Silkeborg, men i en kommune ikke så langt herfra vil man have revet det gamle rådhus ned og bygget et nyt. Til det formål får de vist brug for et godt landinspektørfirma.

Her er et eksempel på et af disse professionelle firmaer. Man kan finde mange andre, hvis man brugte 10 minutter på nettet til at lede efter dem.

Hvilke arbejdsområder har et landinspektørfirma?

En af de fornemste opgaver for et landinspektørfirma er evnen til at kommunikere og forhandle med mange parter – men firmaet skal også manøvrere mellem mange myndigheder for at skabe løsninger der holder på juridisk og økonomisk. Man behersker den seneste teknik til opmåling, kortlægning og kommunikation af kort- og geodata på ekspertniveau. Et landinspektørfirma kan “se” løsningerne og visualisere dem for kunder og partnere, idet de gennemskuer komplekse mængder af data.

I takt med øget digitalisering af kort og forvaltning arbejder et landinspektørfirma med geografiske informationssystemer (GIS) og digital forvaltning (e-Government).

Hvad gør en praktiserende landinspektør?

Typisk er en praktiserende landinspektør indehaver af sit eget private landinspektørfirma og i Danmark er en praktiserende landinspektør beskikket til at have eneret på at udføre matrikulært arbejde, hvorved de kan danne nye ejendomme eller ændre skel (ejendomsgrænser) mellem eksisterende ejendomme ved udstykninger og arealoverførsler.

Et landinspektørfirma kan desuden gennemføre arbejdsopgaver som landmåling, forhandle med ejere og parter og står også for udarbejdelsen af det materiale, myndighedernes anvender til godkendelse af ændringerne. Landinspektøren kan også opdele ejerlejligheder og gennemfører udstykninger af og jordomlægninger mellem landbrugsejendomme.

Der er knapt 60 landinspektørfirmaer i Danmark med godt 350 indehavere og assistenter og omkring 800 erhvervsaktive landinspektører der er ansat i det offentlige (kommuner, regioner, staten og offentligt ejede firmaer) eller i private firmaer.

Mvh Georg Daetsen