Bedømmelse af intelligens

Det kan være svært at bedømme om en person er intelligent ud fra en kort samtale. Ofte får man hurtigt et indtryk af folk som værende enten rimeligt kvikke eller lidt langsomme, men hvad de kan når det kommer til stykket kan være svært at afgøre. I sådan et tilfælde, hvis man for eksempel er en virksomhed der er i gang med at interviewe en kandidat til en afgørende stilling i sin virksomhed, kan man benytte sig af en intelligenstest. En intelligenstest tester en persons evner til at løse problemstillinger, forstå komplekse sammenhænge og hvorvidt de kan tænke strategisk. Alle sammen vigtige evner at have i forbindelse med mange stillinger i virksomheder.

Er personen dygtig nok

Her kan en intelligenstest være en del af svaret på om personen er dygtig nok til at begå sig i virksomheden og klare den ansøgte stilling. En person skal selvfølgelig ofte være mere end ”bare” strategisk intelligent for at være den rette til virksomheden. Man skal også socialt kunne være en del af holdet og passe ind i virksomheden og dette vil så som oftest fremgå af selve samtalen, hvor personen vil vise i hvert fald en del af sin personlighed.